Huurprijs specificatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis huurprijs check aanvragen

Elke verhuurder start met het aanvragen van een gratis indicatiehuurprijs. Wij kunnen ook voor uw woning een bandbreedte van de huurprijs berekenen op basis van reeds gerealiseerde huurprijzen van duizenden vergelijkbare woningen, vraag een gratis huurprijs check aan »

 

 

 

terug naar boven

 

 

 

Bestanddelen huurprijs

Elke huurprijs is opgebouwd uit 3 verschillende bestanddelen:

 1. huurprijs (indien mogelijk inclusief de eigenaarskosten)
 2. jaarlijks voor de huurder niet-verrekenbare kosten
 3. jaarlijks voor de huurder verrekenbare kosten

Tezamen vormen deze drie bestanddelen de totale huurprijs die de huurder maandelijks moet voldoen. Deze huurprijs is altijd exclusief gas, water en elektra. Indien mogelijk zetten wij de energie-voorzieningen op naam van de huurder.

 

 

 

terug naar boven

 

 

 

Verhuurder bepaalt zelf de uiteindelijke huurprijs

Op ons aanvraagformulier vult de verhuurder de huurprijs in. Bij specificatie of onduidelijkheden hierover nemen wij altijd contact op. Verhuurder kan de huurprijs tussentijds altijd laten aanpassen door contact met ons op te nemen. Verhuurder bepaalt uiteindelijk zelf de hoogte van de totale huurprijs. Wel benadrukken wij dat verhuurder ermee bekend is dat in sommige situaties extra voorwaarden kunnen worden gesteld door derden met betrekking tot de hoogte van de huurprijs en in de bredere zin: om uberhaubt te mogen verhuren. Denk hierbij aan: overheid (Energielabel of huurprijspuntentelling), gemeente (vergunning), (opstal)verzekeraar, geldverstrekker (bank) of VvE. Indien extra voorwaarden voor verhuur worden gesteld, dan is en blijft verhuurder zelf verantwoordelijk voor correcte naleving hiervan en accepteert verhuurder volledig het risico en de gevolgen bij incorrecte naleving door verhuurder zelf.

 

 

 

terug naar boven

 

 

 

Bestandelen (kosten) in de totale huurprijs

In de totale huurprijs kunt u de volgende bestanddelen (kosten) tegenkomen:

 • VvE kosten (in het belang van verhuurder; reservering groot onderhoud e.d.)
 • gemeentelijke eigenaarsbelastingen (OZB, rioolrecht e.d.)
 • verhuurkosten (makelaarskosten)
 • erfpacht
 • energielabel
 • vergunning gemeente
 • opstalverzekering
 • blokverwarming (indien via de VvE verrekening niet mogelijk is)
 • meubilering (berekening: nieuwwaarde delen door 60 maanden = bedrag per maand)
 • stoffering (berekening: nieuwwaarde delen door 60 maanden = bedrag per maand)
 • VvE kosten (in het belang van huurder; glazenwasser, schoonmaakkosten e.d.)
 • 24-uurs service onderhoudcontract (CV)
 • blokverwarming
 • internet
 • gemeenschappelijke watermeter
 • rioolrecht

 

Wat is de huurliberalisatiegrens?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning heeft of een woning in de vrije sector. Maatgevend hierbij is of de huurprijs op basis van het puntensysteem bij de start van de huurovereenkomst lager of hoger dan de toen geldende huurliberalisatiegrens?

 • Is de huurprijs lager? Dan heeft u een sociale-huurwoning
 • is de huurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde ofwel een vrije-sector-woning

 

 

 

 

 

 

Bevriezing liberalisatiegrens per 2016

De huurliberalisatiegrens van € 710,68 is sinds 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren.

 

 

 

 

 

 

Punten bepalen de maximale huurprijs

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte, tuin of balkon, keuken en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. U kunt zelf de punten en maximale huurprijs van uw woning uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie. Bepaal zelf of uw woning onder of boven de huurliberalisatie uitkomt. Hoe? Heel eenvoudig. U maakt in een paar minuten een huurprijscheck (puntentelling) op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u nodig: de WOZ waarde, het bouwjaar, de Energie-Index (EI) en natuurlijk de maatvoering van de huurwoning.

 

 

 

 

 

 

Wel of niet geliberaliseerde woning?

De uitkomst van de puntentelling geeft aan of uw huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens uitkomt. Dit is belangrijk bij de opbouw van de totale huurprijs (A + B + C).

 

 

 

 

 

 

Geliberaliseerde woning (vrije-sector-woning)

Komt uw woning boven de liberalisatiegrens uit? Dan heeft u een woning in de vrije sector. Voor geliberaliseerde woningen geldt geen maximumhuurprijs en maximum percentage waarmee de huur elk jaar verhoogd mag worden. De verhuurder mag zelf bepalen welke huurprijs (A + B) hij voor een woning vraagt en hoeveel de huurprijs jaarlijks stijgt. Er gelden dus minder regels voor de huurprijs dan bij een sociale-huurwoning, zoals:

 • geen maximale huurprijs voor de woning (verhuurder bepaalt zelf de hoogte);
 • geen maximale jaarlijkse huurverhoging (wij volgen de inflatie met een minimale verhoging van 2,5%);
 • het puntensysteem geldt niet;
 • de huurder komt niet in aanmerking voor huurtoeslag;

Bij een vrije sector woning is het niet nodig om de verschillende onderdelen van de opbouw van de totale huurprijs in de huurovereenkomst te specificeren, met uitzondering van de te verrekenbare kosten (C).

Bij een vrije sector woning is de huurprijs als volgt opgebouwd:

 • de huurprijs (A + B) wordt uiteindelijk door 'vraag en aanbod' bepaald
 • de verrekenbare kosten (C), bekijk hieronder welke verrekenbare kosten er zijn

 

 

 

 

 

 

Niet-geliberaliseerde woning (sociale-huurwoning)

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen en geliberaliseerde woningen. Het verschil zit ‘m onder andere in de via de puntentelling berekende huurprijs. De sociale huurwoningen (voorheen: de woningwetwoningen) mogen een bepaalde huurprijsgrens (liberalisatiegrens) niet overstijgen. Deze huurprijsgrens wordt berekend met het woningwaarderingsstelsel. Oppervlakten en voorzieningen worden uitgedrukt in een bepaald aantal punten. Bij het totale aantal punten hoort een maximumhuur. Voor 2016 is deze grens € 710,68. Bij een niet-geliberaliseerde woning is het nodig om de verschillende onderdelen van de opbouw van de totale huurprijs in de huurovereenkomst te specificeren.

Bij een niet-geliberaliseerde woning is de huurprijs als volgt opgebouwd:

 • de huurprijs (A) wordt uiteindelijk door de puntentelling bepaald, let op: de eigenaarskosten kunnen niet afzonderlijk bij de huurprijs worden opgeteld!
 • de niet verrekenbare kosten (B), bekijk hieronder welke niet verrekenbare kosten er zijn
 • de verrekenbare kosten (C), bekijk hieronder welke verrekenbare kosten er zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

A. De huurprijs (indien mogelijk inclusief eigenaarskosten)

De huurprijs bestaat uit twee onderdelen;

 • huurprijs
 • eigenaarskosten

De eigenaarskosten zijn die kosten die altijd voor rekening van de eigenaar komen en die de verhuurder altijd zal proberen door te belasten in de huurprijs. Eigenaarskosten worden nooit afzonderlijk gespecificeerd bij de huurder in rekening gebracht. Eigenaarskosten bestaan bijvoorbeeld uit:

 • VvE kosten (in het belang van verhuurder; reservering groot onderhoud e.d.)
 • gemeentelijke eigenaarsbelastingen (OZB, rioolrecht e.d.)
 • verhuurkosten (makelaarskosten)
 • erfpacht
 • energielabel
 • vergunning gemeente
 • opstalverzekering

Wij kunnen ook voor uw woning een bandbreedte van de huurprijs (A + B) berekenen op basis van reeds gerealiseerde huurprijzen van vergelijkbare woningen, vraag een gratis indicatiehuurprijs aan »

 

 

 

 

 

 

B. Jaarlijks voor de huurder niet-verrekenbare kosten

De niet-verrekenbare kosten zijn vaste kosten die de verhuurder aan de huurder in rekening mag brengen. Deze kosten bestaan bijvoorbeeld uit:

 • blokverwarming (indien via de VvE een verrekening niet mogelijk is)
 • meubilering (berekening: nieuwprijs delen door 60 maanden = bedrag per maand)
 • stoffering (berekening: nieuwprijs delen door 60 maanden = bedrag per maand)

 

 

 

 

 

 

C. Jaarlijks voor de huurder verrekenbare kosten

De verrekenbare kosten zijn te verrekenen voorschotten die de verhuurder aan de huurder in rekening mag brengen op basis van vooraf redelijk ingeschatte voorschotten. Jaarlijks kan er een verrekening worden gemaakt op basis van de door de verhuurder aangeleverde specificatie. Deze kosten bestaan bijvoorbeeld uit:

 • VvE kosten (in het belang van huurder; glazenwasser, schoonmaakkosten e.d.)
 • 24-uurs service onderhoudcontract (CV)
 • blokverwarming
 • internet
 • gemeenschappelijke watermeter

 

 

 

 

 

 

Gebruikersbelastingen gemeente

Gemeentelijke belastingen (gebruikersbelastingen) worden meestal rechtstreeks bij de huurder door de gemeente in rekening gebracht zoals; rioolrecht (gebruikersgedeelte), afvalstoffenheffing e.d. Voor diegene waarbij dit door de gemeente abusievelijk toch bij de verhuurder in rekening wordt gebracht, hebben wij in de huurovereenkomst de mogelijkheid opgenomen om dit dan alsnog met de huurder te verrekenen.

 

 

 

 

 

Waarom (ver)huren met HuysHeeren?

HomeMijn huis verhurenHuurprijs specificatie